Utrullning av SmartWater i London

Metropolitan Police och SmartWater

MetTrace SmartWater Project

Världens största utrullning av så kallad DNA-märkning påbörjades 2015 i London och beräknas kunna förhindra över 7000 inbrott. Det skulle innebära nästan fem miljoner pund minskade utgifter för Metropolitan Police, en siffra som inräknar 140 000 arbetade polistimmar1. MetTrace SmartWater Projekt kommer att pågå till 2018 med utdelning av märkningskit till utvalda områden utefter analys från inbrottstatistik2. En sjundedel av alla hem i London kommer på så vis vara utrustade med SmartWaters spårbara stöldskyddsmärkning.

I en artikel från maj 2016 visar det sig att bostadsinbrott minskat med nära 30 procent i de områden där polisen utdelat märksatser. Under det första året utdelades nära 130 000 SmartWater-satser till hem i olika bostadsområden. Inbrotten reducerades med 27,5% inom bostadsområdena med SmartWater medan Metropolitan Police sparade in över 600 000£ (GBP) och 18 791 arbetstimmar under första året3.

Nyhetsinslag – utrullning till 440 000 bostäder

Metropolitan Police – Twitter

Referenser

1 London.gov.uk – Roll-out of traceable liquid technology to combat burglary in London.

2Met.police.uk – Frequently asked questions

3 News.met.police.uk – Traceable liquid initiative dramatically reduces residential burglary

Övrig info om projektet

Met.police.uk – MetTrace protecting London’s homes

Mayorwatch.co.uk – Met’s SmartWater initiative cuts burglaries while saving 19,000 policing hours

Getwestlondon.co.uk – Home burglaries halved in Hounslow where anti-theft device has been rolled out

Croydonadvertiser.co.uk – Thousands of homes in Croydon to be offered SmartWater kits to scare away burglars