Teknikrevyn från NyTeknik om MärkDNA

”Jag har märkt det mesta”

Ett lite mer ”tekniskt” reportage om där det bland annat vätskans innehåll behandlas:

Vätskan innehåller en blandning av vatten, polymer och 0,02 procent flytande metaller.

Koden framkommer från en kombination av metaller i vätskan:

-Genom att använda olika kombinationer av metaller får vätskan en kod likt dna

För att stöldskyddsmärka på ett kontor så är det en fördel med fler koder, alltså fler ”flaskor” med MärkDNA-vätska:

Om man vill använda märk-dna på ett kontor så brukar vi säga att det är bättre ju fler koder som används. Det gör det lättare för polisen att härleda ett brott i tid

Nyteknik.se – ”Jag har märkt det mesta”