SmartWater MärkDNA – instruktioner

SmartWater stöldskyddsmärkning

Detta är instruktioner från baksidan av ett Privatpaket och ger därför en sammanfattning av sådant som är bra att känna till innan du inleder din stöldskyddsmärkning.

MärkDNA - instruktionerSmartWater är enkelt att använda, följ dessa enkla steg:

  • Sätt upp dekaler och skyltar, se till att se sitter väl synligt
  • Läs igenom medföljande instruktioner innan stöldskyddsmärkningen påbörjas
  • Registrera er SmartWater-kod via registreringsformuläret eller på vår hemsida: http://www.smartwater.com/registration

SmartWaters tillverkning, laboratorium & internationella databas är godkänd av svenska Polisen och Nationellt Forensiskt Centrum (f.d. SKL)

Bäst före-datum

SmartWaters stöldskyddsmärkning har ett bäst före-datum på behållaren. För bästa effekt och hållfasthet bör all stöldmärkning ske innan angiven tid. När märkpunkterna har torkat på objekten är SmartWater en robust långvarig stöldskyddsmärkning förutsatt att instruktionerna följts.

Säkerhetsföreskrifter

Läs medföljande instruktioner. SmartWater är dokumenterat ofarligt för hälsa och miljö enligt kemikalieinspektionen.

Förvaring

Förvara ej i utrymmen där temperaturen överstiger 30° eller sjunker under 10°.

Spara behållaren

Vid eventuell polisutredning kan den vara till nytta för att stärka beviskedjan.

Försäljning av objekt stöldmärkta med SmartWater

När ett objekt stöldskyddsmärkt med SmartWater säljs uppmanar vi till att förse köparen med ett kvitto där det framgår att objektet är stöldskyddsmärkt. Ett dokument för ägarbyte finns tillgängligt via vår hemsida: www.smartwater.com/sweden