Skydd mot husbilsstöld

Folkbladet: Husbilsstölder allt vanligare

Folkbladet rapporterar att försäkringsbolaget If tycker sig se en trend med ökade husbilsstölder där internationella ligor antas ligga bakom.

De nämner följade möjligheter för stöldskydd:

  • Lås alltid husbilen
  • Använd billarm
  • Installera spårsändare
  • Märk husbilen och stöldbegärliga delar med Märk-DNA
  • Använd rattkrycka, det kan fördröja stölden

Folkbladet.nu – Husbilsstölder allt vanligare