Samtliga polisbilar i Skåne utrustade för detektering

Artikel i Sydsvenskan om att alla polisbilar i Skåne nu är utrustade med UV-lampor för att kunna spåra stöldgods. Trygghetssamordnare i Staffanstorps kommun lämnar även viss information om resultatet från samverkansprojektet i kommunen med så kallad DNA-märkning:

– Målet är att minska antalet inbrott med 30 procent. Och just nu verkar vi ligga bra till för att nå målet, säger Patrik Runesson

Sydsvenskan.se – Nu kan alla polisbilar spåra DNA-märkning.