Så kallad dna-märkning till pilotområden i Lund

Södra Sandby och Genarp valts ut

Sydsvenskan berättar att Lunds brottsförebyggande råd fick i uppgift att besluta om områden för pilotprojekt med så kallad dna-märkning.

Bakgrunden är ett förslag från Liberalerna att testa DNA-märkning i Lunds kommun. Inspirationen kom bland annat från Staffanstorp, där både bostadsinbrott och bilinbrott minskat rejält sedan kommunen och polisen började satsa på märk-DNA.

Projektet kommer att inledas efter årsskiftet och sedan utvärderas.

– Har det fallit väl ut och medborgarna är nöjda så kan man införa det på bred front i hela Lunds kommun, säger Philip Sandberg.

Som återförsäljare till så kallad dna-märkning blir det naturligtvis intressant att följa resultaten från detta samverkansprojekt. Förhoppningsvis kommer denna situationella brottsprevention medföra att färre blir utsatta för intrång i sin bostad, något som förstås brukar upplevas som mer kränkande än andra tillgreppsbrott på grund av intrång i den privata sfären. Det har spekulerats i om det kommer utföras en nationell utrullning av denna typ av spårbara föremålsmärkning och resultaten från tidigare pilotområden blir förstås mycket intressanta.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA i Södra Sandby och Genarp