Märkning av sedlar mot värdetransportrån

Plåt & Vent om MärkDNA

P&V förklarar bland annat bakrunden till att MärkDNA finns tillgängligt för allmänheten – de värdetransportrån som skedde för runt 8-10 år sedan.

– Polisen visste oftast vilka som hade utfört rånen men vi kunde inte bevisa att de hade varit på brottsplatsen. Men genom att märka sedlarna med dna kunde gärningsmännen kopplas till enskilda rånplatser, vilket har bidragit till att antalet värdetransportrån har minskat rejält de senaste åren.

– I England har denna form av märk-dna används i mer än tio år och i de områden där det genomförts uppmärkning och kommunikationsinsatser, har brottsligheten minskat med upp till 83 procent. Dessutom har den upplevda tryggheten ökat.

P&V beskriver även att Polisen utrustat sig med UV-lampor bland samtliga målade polisbilar, gränspolisen och kustbevakningen. UV-ljus möjliggör alltså äkthetsverifiering av ID-handlingar samtidigt som UV-ljus kan detektera MärkDNA.

P&V – Håll tjuven borta med dna-märkning