NyTeknik.se: ”Osynliga märket som avslöjar butikstjuven”

NyTeknik skriver om olika användningsområden för MärkDNA. ”Nästa steg är bostäder”.

– Vi får mycket större chans att koppla ett föremål eller en misstänkt person till ett visst brott. Men den största vinsten är den avskräckande effekten, brotten minskar

NyTenik.se – Osynliga märket som avslöjar butikstjuven