Mest inbrottsdrabbade kommuner i Sverige?

Danderyd mest utsatt och Skånska kommuner bland de mest inbrottsdrabbade

Försäkringsbolaget If har gått ut med en sammanställning av antal inbrott utförda i jämförelse med antal bostäder. Flest inbrott per hushåll har under några år utförts i Danderyd – i övrigt är flera skånska kommuner oproportionerligt hårt utsatta.

If tipsar om att minska risken för inbrott på följande sätt:

  • Ha godkända lås på ytterdörrarna och lås fönster, balkong- och altandörrar om du bor i hus eller på markplan.
  • Märk dina värdesaker med MärkDNA och sätt upp de medföljande dekalerna på utsidan av bostaden, de har en avskräckande effekt.
  • Fotografera dina värdesaker med mobilen och skriv upp dem på en inventarielista.
  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning och be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, lägga sina sopor i din soptunna etc.
  • Starta grannsamverkan i ditt område.

Sammanställningen visar alltså antalet bostadsinbrott i jämförelse med antal hushåll, något som ger en annan bild av utsattheten än vid uteslutande utförda bostadsinbrott där storstäderna ligger i topp. Skillnaden mellan kommuner blir anmärkningsvärd – de tio mest utsatta kommunerna i listan drabbas i det närmaste mer än dubbelt så ofta av bostadsinbrott än genomsnittskommunen. Tyvärr saknas information om Sveriges minst inbrottsdrabbade kommun till bättre grund för analys – vi hoppas kunna återkomma om detta.

MyNewsDesk – Skånska kommuner bland de värst inbrottsdrabbade