MärkDNA / Stöldskyddsmärkning skola, kyrka, & järnväg m.m.

Följ med RSS

Nyheter om stöldskyddsmärkning med MärkDNA vid skola, kyrka och järnväg m.m. Sammanfattade artiklar med länk.

Markaryds kommun utför föremålsmärkning på skolor

P4 Kronoberg med godsspanare inom Polisen

Intervju med Carl Tobiazon som ger en intressant inblick i de knepigheter som följer av att härleda misstänkt stöldgods. Dna-märkning sparar tid och resurser.

Sverigesradio.se – Vill stöldskydda elektronik genom dna-märkning

Vi tar en skruvdragare i beslag hemma hos en presumtiv inbrottstjuv. Då råkar jag veta att det senaste året har det stulits 600 skruvdragare i Kronobergs län. Vilken har jag framför mig på bordet? Det är ett detektivjobb som heter duga. Man får lägga på andra parametrar, vad är det mer som vi hittat hos den här mannen och försöka pussla ihop detta. Men om det här föremålet hade varit dna-märkt så kan jag på mindre än två minuter konstatera vem som äger det här föremålet. Det sparar tid och resurser.

Continue Reading →

Ramirent förebygger maskinstölder med MärkDNA

Stölder från byggarbetsplatser

Stölder av maskiner, verktyg och utrustning från byggarbetsplatser är naturligtvis en kostsam historia som även innehåller indirekta kostnader exempelvis i form av utökad arbetstid. Produktionsbortfall, högre försäkringspremier och indirekta störningar nämns även som exempel i ett nytt pressmeddelande. SmartWater arbetar nu med Ramirent för att stöldskyddsmärka utrustning till byggarbetsplatser.

Indentifikation med standardutrustning

Som bekant detekteras så kallad DNA-märkning med UV-ficklampa som alltså lyser upp den flourescerande vätskan. UV-lampor tillhör polisens standardutrustning för att kontrollera äkthet på körkort och sedlar. I detta pressmeddelande nämns även hur spårningen utförs av misstänkt stöldgods – den unika koden i vätskan och märkpunkterna spåras i det internationella ägarregister som polismyndigheten har tillgång till.

Pressmeddelande

MyNewsDesk.com – Ramirent förebygger maskinstölder med Märk-DNA

Försök till stöld från kyrka – koppar svår att avyttra

Någon har försökt att ta loss hängrännor och stuprännor från kyrkan i Broby. Kristianstadsbladet rapporterar att polisen kommenterar enligt detta:

På polisen påpekar man också att stulen koppar oftast är svår att bli av med nu för tiden då den brukar vara märkt med märk-DNA.

Vi hoppas att stöldgodset i form av mindre delar kommer kunna ertappas och återlämnas.

Kristianstadsbladet.se – Stuprör förstördes vid stöldförsök

SVT: Kraftig minskning av kopparstölder utmed järnvägen

Färre kopparstölder och därmed färre förseningstimmar för tågen. Så kallad DNA-märkning, kameraövervakning och lägre kopparpriser nämns som orsaker. Stora vinster för samhällsekonomin.

Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

Förseningstimmar gått ner från 700 till 150.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar.

SVT.se – Kraftig minskning av kopparstölder

E.ON stöldmärker kablar (Sydsvenskan)

O.ON har alltså inlett sitt arbete med att stöldskyddsmärka all koppar inom elbolagets nätstationer. Sydsvenskan beskriver en tidigare kopparstöld på 380 kilo jordledning som innebar ett stort antal elkunder utan ström:

Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Att E.ON börjar intressera sig för så kallad DNA-märkning beror på kostnaderna och fler stölder i nätstationer:

– Det finns en ökad aktivitet i södra Sverige, säger Kristofer Heimby på Eon.

Artikeln behandlar till viss del även nuvarande resultat från det pågående samverkansprojektet med så kallad DNA-märkning i Staffanstorps kommun. Projektledare för Staffanstorpsprojektet beskriver en månad med betydligt färre bostadsinbrott:

– Under mars månad hade vi ett bostadsinbrott i kommunen totalt. Motsvarande period förra året hade vi ett tiotal inbrott, säger Patrik Runesson, projektledare för DNA-märkningen i Staffanstorp.

Sydsvenskan.se – Eon stöldmärker kablar.

MärkDNA mot kopparstölder och tågstopp

En beprövad metod som haft stor framgång vid bland annat i Olskroken i Göteborg. Nu har även Malmököping museispårväg valt att dna-märka sina ledningar.

– Det fåniga med stölderna är att de kanske stjäl för 1 000 kronor men följderna och kostnaderna blir enorma. Det orsakar driftstopp och kan kosta 500 000 att återställa, säger Åke Eriksson.

Ekuriren.se – Kopparledningen får unikt och spårbart DNA

Polisen i Stockholm tog inbrottstjuv med märkta kyrkklenoder

Polisen Stockholm Instagram

När polisen stoppade en bil i Bromma i västra Stockholm i förra veckan hittade polispatrullen en mängd misstänkt stöldgods i bakluckan på bilen. På polisstationen lyste polisen på det misstänkta stöldgodset, ett flertal kyrkoföremål, med UV-ljus för att se om föremålen var märkta med märk-DNA. Det är ett syntetiskt framställt DNA som är osynligt för blotta ögat men som framträder med hjälp av UV-ljus. Ett par föremål visade sig vara stöldskyddsmärkta med märk-DNA och kunde därför spåras till vem som ägde föremålen. Det visade sig tillhöra en kyrka i Märsta norr om Stockholm. Samma kyrka hade i mitten av februari anmält stöld av flera föremål. Bilden visar hur en polis lyser med UV-lampa på en klocka med märk-DNA.

Ett foto publicerat av Polisen i Stockholm (@polisenstockholm)

Föremålen återlämnade till kyrka i Märsta

När polisen stoppade en bil i Bromma i västra Stockholm i förra veckan hittade polispatrullen en mängd misstänkt stöldgods i bakluckan på bilen. På polisstationen lyste polisen på det misstänkta stöldgodset, ett flertal kyrkoföremål, med UV-ljus för att se om föremålen var märkta med märk-DNA. Det är ett syntetiskt framställt DNA som är osynligt för blotta ögat men som framträder med hjälp av UV-ljus. Ett par föremål visade sig vara stöldskyddsmärkta med märk-DNA och kunde därför spåras till vem som ägde föremålen. Det visade sig tillhöra en kyrka i Märsta norr om Stockholm. Samma kyrka hade i mitten av februari anmält stöld av flera föremål. Bilden visar hur en polis lyser med UV-lampa på en klocka med märk-DNA.

Mer information finns på polisens hemsida här

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.