MärkDNA / Kommunala projekt

Följ med RSS

MärkDNA som brottsförebyggande metod har testats i kommuner och utvärderats. Nedanför sammanfattar vi nyhetsartiklar inom området.

Målet i Staffanstorp uppnått

Inbrottsskydd MärkDNA StaffanstorpSydsvenskan skriver under rubriken ”Antalet inbrott har minskat med trettio procent i Staffanstorp” att satsningen verkar ha gett bra resultat. Utvärderingen återstår.

För att utvärdera projektet har man nu skickat ut en enkät till slumpvis utvalda hushåll bland de som medverkat. Svaren från enkäten ska sedan skickas till Stockholms universitets kriminologiska institution, som har fått i uppgift av Brottsförebyggande rådet att utvärdera projektet.

Sydsvenskan.se – Antalet inbrott har minskat med trettio procent i Staffanstorp

Inbrotten minskar i Staffanstorps kommun

Staffanstorp MärkDNA

Målet är som bekant att minska stölder och inbrott med 30% inom kommunen. Nu finns lite mer information om resultatet av detta brottsförebyggande samverkansprojekt med MärkDNA.

– I slutet av förra året minskade bostadsinbrott och inbrottsförsök med 13 procent och i år har minskningen fortsatt upp till 43 procent jämfört med förra året. Bilinbrotten har sjunkit med hela 52 procent.

Vi följer resultaten med spänning och inväntar den slutgiltiga utvärderingen.

Staffanstorp.se – Inbrotten minskar i Staffanstorps kommun

Samtliga polisbilar i Skåne utrustade för detektering

Artikel i Sydsvenskan om att alla polisbilar i Skåne nu är utrustade med UV-lampor för att kunna spåra stöldgods. Trygghetssamordnare i Staffanstorps kommun lämnar även viss information om resultatet från samverkansprojektet i kommunen med så kallad DNA-märkning:

– Målet är att minska antalet inbrott med 30 procent. Och just nu verkar vi ligga bra till för att nå målet, säger Patrik Runesson

Sydsvenskan.se – Nu kan alla polisbilar spåra DNA-märkning.

MärkDNA-projekt i Staffanstorp

Samverkansprojekt med stöldskyddsmärkning

MärkDNA Staffanstorp

MärkDNA Staffanstorp folder

MärkDNA – folder Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun har alltså inlett ett stöldskyddsprojekt tillsammans med Polisen, försäkringsbolag och leverantörer av MärkDNA. Målet är att minska antalet bostadsinbrott, öka polisens uppklaringsprocent och den upplevda tryggheten i kommunen. Efter det tidigare pilotprojektet i mindre skala i tre brottsdrabbade områden i Stockholm utförs nu detta projekt i större omfattning.

Med detta inlägg sammanfattar vi det vi upplever som viktigast och mest intressant att känna till kring detta projekt och MärkDNA som brottsförebyggande metod.

Continue Reading →

Osynligt lack ska avslöja inbrottstjuvarna

Sydsvenskan skriver om det nya Staffanstorpsprojektet med MärkDNA.

Staffanstorp blir startskottet för projektet, som sedan ska rullas ut i resten av landet.

Här tillåter vi oss att rätta Sydsvenskan – en nationell utrullning är inte beslutat i dagsläget. Men mycket roligt att de uppmärksammar detta projekt.

– Polisen kan förhoppningsvis klara upp fler brott, och den upplevda tryggheten öka, säger Patrik Runesson.

Sydsvenskan – Osynligt lack ska avslöja inbrottstjuvarna

 

Laholm halverade antalet bostadsinbrott

Dna-märkning, samarbete med polisen och sms-grupper

Med sms-grupper kunde grannsamverkan och polisen kontakta 1000 hushåll direkt. För att ta grannsamverkan till ”nästa nivå” valde de att göra föremålen ointressanta för tjuven med märkDNA. Laholm skiljer sig numer från inbrottsnivåerna i resten av landet.

SVT.se – Laholm halverade antal bostadsinbrott på fyra år

Kontakta oss för ett kostnadsfritt informationsmöte om Grannsamverkan med märkDNA.

Dna-märkning i London

Utrullning av SmartWater MärkDNA till 440 000 hushåll

BBC London News rapporterar om utrullningen av MärkDNA till 440 000 hushåll. Efter en jämförelse med konkurrerande leverantörer har Londonpolisen valt SmartWater för att minska brottsligheten. Under en period av tre år beräknar de att spara in 65 miljoner kronor och 17 000 arbetsdagar för poliser som ska fördelas till andra områden inom polisen.

Continue Reading →

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.