MärkDNA / Kommunala projekt

Följ med RSS

MärkDNA som brottsförebyggande metod har testats i kommuner och utvärderats. Nedanför sammanfattar vi nyhetsartiklar inom området.

”Bovarnas nya hatobjekt”

Dna-märkning till Åmål och Bengtsfors

Provinstidningen skriver att Dalslandspolisen utrustar alla bilburna patruller till att spåra så kallad dna-märkning på misstänkt stöldgods. Bland annat går förstås smycken att stöldskyddsmärka numer på grund av spårbar vätska med unikt ID-nummer – så kallat märk-dna.

Inspiration från Staffanstorp

Förhoppningen som Peter Torstensson och hans kollegor knyter till DNA-vätskan bygger delvis på konkreta resultat från Staffanstorp. Där har antalet inbrott minskat med hela 70 procent sedan den nya typen av märkning introducerats härom året, trots att bara tre av tio hushåll deltar aktivt.

Nwt.se – Bovarnas nya hatobjekt

Inbrotten minskar i Kävlinge

Polisnärvaro, grannsamverkan och dna-märkning

Sydsvenskan rapporterar att det totala antalet brott minskat i Kävlinge. Bostadsinbrotten har reducerats i och med den så kallade ”Kävlingemodellen”.

– Men det viktigaste är nog att vi kommit igång ordentligt med grannsamverkan och dna-märkning

Kävlingemodellen verkar lite förenklat utgå från att punktmarkera strategiska platser med polisnärvaro och kontroll av vilka personer och bilar som rör sig inom området. Vi glädjer oss naturligtvis över att denna kombination av åtgärder visar resultat i statistiken.

Sydsvenskan.se – Brotten minskar i Kävlinge

Lomma kommun fortsätter kampen mot bostadsinbrott (Sydsvenskan)

Dna-märkning nästa steg

Grannsamverkan och punktinsatser från Polisen har visat sig mycket framgångsrikt inom kommunen och så kallad dna-märkning lanseras som en ytterligare åtgärd.

Kommunpolis i Lomma förklarar att inbrottstjuvar väljer sina hus.

Är folk nyfikna i området? Står det en bil på uppfarten? Är det tänt i huset? Finns det larm eller märk-DNA?

Säkerhetschefen i kommunen nämner även föremålsmärkningens inverkan på andrahandsmarknaden:

Många hälare lyser på stöldgods med uv-lampa, och om de hittar märk-DNA, så vill de inte ha grejerna, berättar Anders Åkesson, säkerhetschef i kommunen

Vi upplever att artikeln beskriver ett mycket sympatiskt möte mellan kommunpolis och medborgare. Gemenskap, punktinsatser och teknikens hjälp framstår som ett vägledande koncept inom brottsförebyggande åtgärder. Trevlig läsning och vi upplever det naturligtvis som goda nyheter i den fortsatta kampen mot stöldbrott!

Sydsvenskan.se – När bostadsinbrotten minskar, fortsätter lommaborna att mobilisera sig

Sydöstran om medborgarlöfte i Sölvesborg

Så ska stölder och inbrott minskas

Antalet tillgreppsbrott sjunker i landet men Sölvesborg sticker ut som en kommun med ovanligt många stöldbrott i jämförelse med kommunens storlek. Polisen gör nu satsningar för att minska stölderna i kommunen med ökad patrullering kring livsstilskriminella och starta fler grannsamverkansområden. Även att vidareutbilda de som redan finns inom grannsamverkan med så kallad dna-märkning.

– Det är ett stort bekymmer idag att vi inte kan härleda sakerna till ägaren, och då blir det svårt att bevisa att det är stulet. Dessutom är skyltar om att man har DNA-märkning hemma ett bra sätt att skrämma bort tjuvar på, säger Mats Hadartz, kommunpolis i Sölvesborg.

Även Sydöstran har nu alltså uppmärksammat medborgarlöftet för att jobba mer aktivt mot stölder och inbrott. Vi önskar tillägga att så kallad dna-märkning även möjliggör att återlämna föremål till sin rätte ägare istället för att behöva återlämnas till den som misstänkt stulit godset – på så vis går värdeföremål alltså inte tillbaka till ”buset” och den kriminella verksamheten. Att det hjälper i bevisningen är naturligtvis mycket positivt. I övrigt också en glädjande rapportering om brottsförebyggande åtgärder och medborgarlöften ser ut att sprida sig till fler kommuner.

Sydöstran – Så ska stölder och inbrott i Sölvesborg minskas

Så kallad dna-märkning till pilotområden i Lund

Södra Sandby och Genarp valts ut

Sydsvenskan berättar att Lunds brottsförebyggande råd fick i uppgift att besluta om områden för pilotprojekt med så kallad dna-märkning.

Bakgrunden är ett förslag från Liberalerna att testa DNA-märkning i Lunds kommun. Inspirationen kom bland annat från Staffanstorp, där både bostadsinbrott och bilinbrott minskat rejält sedan kommunen och polisen började satsa på märk-DNA.

Projektet kommer att inledas efter årsskiftet och sedan utvärderas.

– Har det fallit väl ut och medborgarna är nöjda så kan man införa det på bred front i hela Lunds kommun, säger Philip Sandberg.

Som återförsäljare till så kallad dna-märkning blir det naturligtvis intressant att följa resultaten från detta samverkansprojekt. Förhoppningsvis kommer denna situationella brottsprevention medföra att färre blir utsatta för intrång i sin bostad, något som förstås brukar upplevas som mer kränkande än andra tillgreppsbrott på grund av intrång i den privata sfären. Det har spekulerats i om det kommer utföras en nationell utrullning av denna typ av spårbara föremålsmärkning och resultaten från tidigare pilotområden blir förstås mycket intressanta.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

Pilotprojekt kan bli verklighet i Lund

Sydsvenskan om pilotprojekt i begränsat område

Inbrotten har minskat rejält i Staffanstorps kommun sedan projektet med DNA-märkning drog igång förra hösten. Därför föreslog Liberalerna i augusti att Lunds kommun skulle testa samma modell.

Sydsvenskan förklarar nu att tjänstemännen på kommunkontoret är positiva till ett projekt i begränsat område för att sedan ta beslut ifall det ska utföras på bred front i Lunds kommun.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA kan bli verklighet i Lund

Båstad blir så kallad DNA-kommun?

Staffanstorp har som bekant satt upp skyltar vid varje infart som upplyser om att området är stöldskyddsmärkt med MärkDNA och ett stort antal invånare har utfört föremålsmärkning inom hushållen. Helsingborgs Dagblad rapporterar att Båstad nu undersöker möjligheterna för ett liknande upplägg.

Runesson som ansvarar för den strategiska trygghetsplaneringen på Staffanstorps kommun kommenterar resultatet från Staffanstorp:

– Inbrotten har minskat med över 40 procent. Vi har haft två inbrott i fastigheter där det funnits märk-DNA under det gångna året, säger Patrik Runesson.

Båstads kommunalråd Bo Wendt kommenterar så kallad DNA-märkning på detta vis:

– Dels kommer det att ha en avskräckande effekt och dels blir det lättare att få tillbaka sakerna när de hittas

HD.se – DNA-kommun modellen för Båstad

Liberalerna i Lund föreslår så kallad DNA-märkning

Efter att bostadsinbrotten och bilinbrotten minskat i Staffanstorps kommun föreslår Liberalerna i Lund att kommunen ska följa efter och införa samma modell.

– Jag upplever att många medborgare är oroliga för inbrott, inte minst under semestern, och att det finns en känsla av att det inte görs tillräckligt. Då måste vi ta det på allvar och inte sitta med armarna i kors, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).

Sydsvenskan.se – L vill ha DNA-märkning för att minska inbrotten

Utrullning av SmartWater i London

Metropolitan Police och SmartWater

MetTrace SmartWater Project

Världens största utrullning av så kallad DNA-märkning påbörjades 2015 i London och beräknas kunna förhindra över 7000 inbrott. Det skulle innebära nästan fem miljoner pund minskade utgifter för Metropolitan Police, en siffra som inräknar 140 000 arbetade polistimmar1. MetTrace SmartWater Projekt kommer att pågå till 2018 med utdelning av märkningskit till utvalda områden utefter analys från inbrottstatistik2. En sjundedel av alla hem i London kommer på så vis vara utrustade med SmartWaters spårbara stöldskyddsmärkning.

Continue Reading →

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.