MärkDNA / Grannsamverkan m.m.

Följ med RSS

Samverkansprojekt med så kallat dna-märkning mot stöldbrott och oinbjudna gäster. Sammanfattat nyhetsmaterial med länk till artiklar.

Ny mobilapp för grannsamverkan mot bostadsinbrott

Bostadsinbrotten nästan halverade i Kalmar 2016. Nya satsningar – bl.a. mobilapp för grannsamverkan

24 Kalmar meddlar att Kalmar kommun, Polisen och Länsförsäkringar kommer träffas för att prata om grannsamverkan. Det som verkar vara ett nytt inslag i kampen mot tillgreppsbrott är en svensktillverkad mobilapp för grannsamverkan och att underlätta kommunikation.

– Vi har en nystart där vi bland annat kommer att slå ett slag för kommunikationsplattformen Coyards som underlättar i kommunikationen mellan alla inblandade parter. Vi kommer även att prata om DNA-märkning och fördelarna med att märka sina föremål, säger Lotta Petersson, kommunpolis i Kalmar.

Vi har tidigare skrivit om en nyhet där en grannsamverkansgrupp använde den mer konventionella mobilappen ”WhattsApp” för kommunikation om oroligheter inom bostadsområdet. Nu har det alltså lanserats en svensktillverkad mobilapplikation i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner för just detta ändamål. Vi kanske behöver tillägga att detta inte är produktplacering eller samarbete – vi skriver gärna om när en del av näringslivet gör framsteg i kampen mot bostadsinbrott med ny teknik. Mer information om denna mobilapp finns på Coyards.se. Vi inväntar nu fler nyheter om denna metod för kommunikation inom grannsamverkansgrupper.

24 Kalmar – Så ska grannarna kunna stoppa tjuvarna

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.