Målet i Staffanstorp uppnått

Inbrottsskydd MärkDNA StaffanstorpSydsvenskan skriver under rubriken ”Antalet inbrott har minskat med trettio procent i Staffanstorp” att satsningen verkar ha gett bra resultat. Utvärderingen återstår.

För att utvärdera projektet har man nu skickat ut en enkät till slumpvis utvalda hushåll bland de som medverkat. Svaren från enkäten ska sedan skickas till Stockholms universitets kriminologiska institution, som har fått i uppgift av Brottsförebyggande rådet att utvärdera projektet.

Sydsvenskan.se – Antalet inbrott har minskat med trettio procent i Staffanstorp