Laholm halverade antalet bostadsinbrott

Dna-märkning, samarbete med polisen och sms-grupper

Med sms-grupper kunde grannsamverkan och polisen kontakta 1000 hushåll direkt. För att ta grannsamverkan till ”nästa nivå” valde de att göra föremålen ointressanta för tjuven med märkDNA. Laholm skiljer sig numer från inbrottsnivåerna i resten av landet.

SVT.se – Laholm halverade antal bostadsinbrott på fyra år

Kontakta oss för ett kostnadsfritt informationsmöte om Grannsamverkan med märkDNA.