SVT: Kraftig minskning av kopparstölder utmed järnvägen

Färre kopparstölder och därmed färre förseningstimmar för tågen. Så kallad DNA-märkning, kameraövervakning och lägre kopparpriser nämns som orsaker. Stora vinster för samhällsekonomin.

Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

Förseningstimmar gått ner från 700 till 150.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar.

SVT.se – Kraftig minskning av kopparstölder