Inbrottsvåg i Åmålsområdet

Utländska ligor bosätter sig

NWT skriver om ligor som bosätter sig i Dalsland och till synes försörjer sig på kriminalitet. Polisen önskar hjälp från allmänheten att spåra ägare till misstänkt stöldgods och binda misstänka personer till detsamma.

– Vi har sett en ökad medvetenhet om detta bara under de senaste dagarna, säger Peter Torstensson, som även uppmanar folk att börja märka stöldbegärliga saker med märk-DNA.

Polisen.se förklarar här att många inbrott fortfarande sker för att finansiera missbruk men att det på senare tid varit en trend mot att det allt oftare utförs av organiserade ligor. Vi antar att yrkeskriminella inte vill äventyra sin verksamhet med spårbart stöldgods och att detta bidragit till den avskräckande effekt som visat sig inom testområden med så kallad dna-märkning. I övrigt uppmärksammar SVT inbrottsligor här och förklarar bland annat att trafikpolisen gripit många med stöldgods i bilen vid andra insatser som till exempel nykterhetskontroller.

NWT.se – Svårhejdad inbrottsvåg i Åmålsområdet