Inbrotten minskar i Kävlinge

Polisnärvaro, grannsamverkan och dna-märkning

Sydsvenskan rapporterar att det totala antalet brott minskat i Kävlinge. Bostadsinbrotten har reducerats i och med den så kallade ”Kävlingemodellen”.

– Men det viktigaste är nog att vi kommit igång ordentligt med grannsamverkan och dna-märkning

Kävlingemodellen verkar lite förenklat utgå från att punktmarkera strategiska platser med polisnärvaro och kontroll av vilka personer och bilar som rör sig inom området. Vi glädjer oss naturligtvis över att denna kombination av åtgärder visar resultat i statistiken.

Sydsvenskan.se – Brotten minskar i Kävlinge