Grannsamverkan MärkDNA

Grannsamverkan Märk-DNA

Anpassning till lokala förhållanden

Vi kan erbjuda kostnadsfritt informationsmöte och anpassade lösningar till grannsamverkansgrupper, hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar och båtsamverkansgrupper m.m.

Kontakta oss för mer information!