Dna-skydd mot inbrott

Sydsvenskan om resultat av dna-skydd i Staffanstorp

Dna-skydd

Staffanstorpsprojektet inleddes nu för ett år sedan och Sydsvenskan rapporterar att inbrotten minskat med 37% i kommunen efter att en fjärdedel av invånarna omfamnat tekniken med så kallad dna-märkning.

De lämnar även siffor på resultat från hela landet:

Totalt har runt 50 000 hushåll i Sverige redan dna-märkt sina inventarier. Och statistiken talar sitt eget tydliga språk. Endast runt 10–20 av dessa hushåll har utsatts för inbrott. En försvinnande liten andel jämfört med landet i stort. Och polisen tror att användandet kommer att öka kraftigt redan under nästa år.

En snabb uträkning resulterar därför i att mellan 0,02% till 0,04% av bostäder med dna-märkta föremål drabbats av inbrott i landet. Det kan jämföras med att runt 1% av Sveriges hushåll årsvis rapporterar att de blir utsatta för inbrott (Brå). Som återförsäljare till så kallat dna-skydd är det naturligtvis resultat vi betraktar som mycket glädjande.

Sydsvenskan.se – Dna-skydd stoppar inbrotten