Archive by Author

Dna-märkta hushåll i Danderyd utan inbrott

Resultat av pilotstudien

SvD rapporterar om Polisens pilotstudie av MärkDNA i sambarbete med SSF Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolag. Inget inbrott för stöldskyddsmärkta bostäder i Danderyd hittills. Även skadegörelsen uppges ha minskats.

SvD skriver om möjligheten att sätta en dekal på brevlådan som tycks avskräckt bovar. Fler möjligheter är förstås att sätta dekaler på fönster, märkta föremål och en skylt på fasaden.

I mars och april skedde rekordmånga bostadsinbrott i Danderyd. Men i de 500 villor där man provat på DNA-tekniken, som gör det möjligt för polisen att spåra rätt på vilket hushåll stöldgods tillhör, utsattes inte ett enda

Även skadegörelse uppges minska i områden där synliga skyltar om DNA-märkning finns.

SvD.se – Skyltar om dna-spårning skräckinjagande för tjuven

”Allt kan stöldskyddas – till och med gosedjuren”

DN om MärkDNA

Dagens Nyheter meddelar att inget inbrott rapporterats på Sticklinge sedan skyltningen inleddes.

Lika länge som medlet funnits har de kriminella försökt knäcka den hemliga formeln. Förgäves.

Med färre brott att hantera blir det mer tid över till utredning – vilket borde leda till att fler klaras upp och att värdesaker återförs till ägarna

Om den enda informationen som finns är att en ring är rund och av vitt guld blir det svårt att återföra den till ägaren

DN.se – Allt kan stöldskyddas – till och med gosedjuren

MärkDNA på Efterlyst

Efterlyst visar en simulering av möjligheten som kommer finnas att med mikroskop identifiera ägaren till föremål direkt vid gripande. Kanske är det något som kommer fortsätta växa? En tanke jag hade bara. Det ska tilläggas att polisen idag inte har utrustat sig med mikroskop bland patrullerande polisbilar. Däremot har polisen utrustat sig med UV-lampor för detektering.

Mikropunkter ingår alltså till SmartWater MärkDNA som på så vis möjliggör till snabbare identifiering.

Teknikrevyn från NyTeknik om MärkDNA

”Jag har märkt det mesta”

Ett lite mer ”tekniskt” reportage om där det bland annat vätskans innehåll behandlas:

Vätskan innehåller en blandning av vatten, polymer och 0,02 procent flytande metaller.

Koden framkommer från en kombination av metaller i vätskan:

-Genom att använda olika kombinationer av metaller får vätskan en kod likt dna

För att stöldskyddsmärka på ett kontor så är det en fördel med fler koder, alltså fler ”flaskor” med MärkDNA-vätska:

Om man vill använda märk-dna på ett kontor så brukar vi säga att det är bättre ju fler koder som används. Det gör det lättare för polisen att härleda ett brott i tid

Nyteknik.se – ”Jag har märkt det mesta”

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.