Archive by Author

Cykelstöld – mest drabbade städer

If Pressmeddelande

Lunds kommun följs av Örebro och Linköping i toppen på listan av flest cykelstölder bland 100 000 invånare. Studentstäder med stor andrahandmarknad, alltså.

Så skyddar du mot cykelstöld

If tipsar om dessa åtgärder:

 • Parkera inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
 • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage? Ställ in cykeln där på kvällen.
 • Lås fast både cykelns framhjul och ram i ett kraftigt, fast förankrat föremål.
 • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln med märk-DNA, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.
 • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.

MyNewsDesk.com – Lund värst drabbat av cykelstölder i Sverige

Liberalerna i Lund föreslår så kallad DNA-märkning

Efter att bostadsinbrotten och bilinbrotten minskat i Staffanstorps kommun föreslår Liberalerna i Lund att kommunen ska följa efter och införa samma modell.

– Jag upplever att många medborgare är oroliga för inbrott, inte minst under semestern, och att det finns en känsla av att det inte görs tillräckligt. Då måste vi ta det på allvar och inte sitta med armarna i kors, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).

Sydsvenskan.se – L vill ha DNA-märkning för att minska inbrotten

Försök till stöld från kyrka – koppar svår att avyttra

Någon har försökt att ta loss hängrännor och stuprännor från kyrkan i Broby. Kristianstadsbladet rapporterar att polisen kommenterar enligt detta:

På polisen påpekar man också att stulen koppar oftast är svår att bli av med nu för tiden då den brukar vara märkt med märk-DNA.

Vi hoppas att stöldgodset i form av mindre delar kommer kunna ertappas och återlämnas.

Kristianstadsbladet.se – Stuprör förstördes vid stöldförsök

Skydd mot husbilsstöld

Folkbladet: Husbilsstölder allt vanligare

Folkbladet rapporterar att försäkringsbolaget If tycker sig se en trend med ökade husbilsstölder där internationella ligor antas ligga bakom.

De nämner följade möjligheter för stöldskydd:

 • Lås alltid husbilen
 • Använd billarm
 • Installera spårsändare
 • Märk husbilen och stöldbegärliga delar med Märk-DNA
 • Använd rattkrycka, det kan fördröja stölden

Folkbladet.nu – Husbilsstölder allt vanligare

Sydsvenskan om cykelstölder

Stölderna har sannolikt utförts med lastbil där kabellåsen klippts av och cyklarna slängts på flaket.

De tips som nämns för att skydda sin cykel:

 • Stöldskyddsmärka sin cykel (”gärna med hjälp av märk-DNA”)
 • Spara kopia på kvitto och ramnummer som hjälper i efterhand om stölden har utförts
 • Använd ett bra lås, de billigare är enkla att klippa upp

Sydsvenskan.se – Polisen varnar för cykeltjuvar i Vällinge

Utrullning av SmartWater i London

Metropolitan Police och SmartWater

MetTrace SmartWater Project

Världens största utrullning av så kallad DNA-märkning påbörjades 2015 i London och beräknas kunna förhindra över 7000 inbrott. Det skulle innebära nästan fem miljoner pund minskade utgifter för Metropolitan Police, en siffra som inräknar 140 000 arbetade polistimmar1. MetTrace SmartWater Projekt kommer att pågå till 2018 med utdelning av märkningskit till utvalda områden utefter analys från inbrottstatistik2. En sjundedel av alla hem i London kommer på så vis vara utrustade med SmartWaters spårbara stöldskyddsmärkning.

Continue Reading →

SVT: Kraftig minskning av kopparstölder utmed järnvägen

Färre kopparstölder och därmed färre förseningstimmar för tågen. Så kallad DNA-märkning, kameraövervakning och lägre kopparpriser nämns som orsaker. Stora vinster för samhällsekonomin.

Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

Förseningstimmar gått ner från 700 till 150.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar.

SVT.se – Kraftig minskning av kopparstölder

Sydsvenskan: Ny liga länsar bilar på delar i p-hus

Sydsvenskan förklarar att Polisen tror att en ny liga som specialiserat sig på parkeringshus ligger bakom stölderna. Enligt uppgift tar ligan hjul, strålkastare, krockkuddar och ”allt möjligt” övrigt.

Men i nya bilar är delarna ofta DNA-märkta och kan vara svårsålda. De stulna delarna kan upptäckas hos bilverkstaden som har möjlighet att anmäla. Polisen har även i flera fall hittat delar när personer försökt föra ut dem ur Sverige.

– Då har vi stoppat större fordon och genom DNA-märkningen har vi upptäckt att delarna är stulna.

Sydsvenskan.se – Ny liga länsar bilar på delar i p-hus

UNT: Bildelsstölder allt vanligare

Uppsala Nya Tidning förklarar att bildelsstölder blivit allt vanligare i och med mer värdefull utrustning som monteras in.

Enligt polisen är det vanligt att organiserade ligor, som befinner sig i Sverige tillfälligt, som ligger bakom stölderna och att ligorna också kommer tillbaka. De stulna delarna göms ofta i nära anslutning till brottsplatsen för att hämtas upp av andra senare.

Metoder som nämns för att skydda mot bildelsstöld:

 • Var uppmärksam på saker som sker i området där bilen står parkerad och kontakta Polisen
 • Så kallad DNA-märkning

UNT.se – Bildelsstölder allt vanligare

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.