Archive by Author

Markaryds kommun utför föremålsmärkning på skolor

P4 Kronoberg med godsspanare inom Polisen

Intervju med Carl Tobiazon som ger en intressant inblick i de knepigheter som följer av att härleda misstänkt stöldgods. Dna-märkning sparar tid och resurser.

Sverigesradio.se – Vill stöldskydda elektronik genom dna-märkning

Vi tar en skruvdragare i beslag hemma hos en presumtiv inbrottstjuv. Då råkar jag veta att det senaste året har det stulits 600 skruvdragare i Kronobergs län. Vilken har jag framför mig på bordet? Det är ett detektivjobb som heter duga. Man får lägga på andra parametrar, vad är det mer som vi hittat hos den här mannen och försöka pussla ihop detta. Men om det här föremålet hade varit dna-märkt så kan jag på mindre än två minuter konstatera vem som äger det här föremålet. Det sparar tid och resurser.

Continue Reading →

Dna-skydd mot inbrott

Sydsvenskan om resultat av dna-skydd i Staffanstorp

Dna-skydd

Staffanstorpsprojektet inleddes nu för ett år sedan och Sydsvenskan rapporterar att inbrotten minskat med 37% i kommunen efter att en fjärdedel av invånarna omfamnat tekniken med så kallad dna-märkning.

De lämnar även siffor på resultat från hela landet:

Totalt har runt 50 000 hushåll i Sverige redan dna-märkt sina inventarier. Och statistiken talar sitt eget tydliga språk. Endast runt 10–20 av dessa hushåll har utsatts för inbrott. En försvinnande liten andel jämfört med landet i stort. Och polisen tror att användandet kommer att öka kraftigt redan under nästa år.

En snabb uträkning resulterar därför i att mellan 0,02% till 0,04% av bostäder med dna-märkta föremål drabbats av inbrott i landet. Det kan jämföras med att runt 1% av Sveriges hushåll årsvis rapporterar att de blir utsatta för inbrott (Brå). Som återförsäljare till så kallat dna-skydd är det naturligtvis resultat vi betraktar som mycket glädjande.

Sydsvenskan.se – Dna-skydd stoppar inbrotten

Så kallad dna-märkning till pilotområden i Lund

Södra Sandby och Genarp valts ut

Sydsvenskan berättar att Lunds brottsförebyggande råd fick i uppgift att besluta om områden för pilotprojekt med så kallad dna-märkning.

Bakgrunden är ett förslag från Liberalerna att testa DNA-märkning i Lunds kommun. Inspirationen kom bland annat från Staffanstorp, där både bostadsinbrott och bilinbrott minskat rejält sedan kommunen och polisen började satsa på märk-DNA.

Projektet kommer att inledas efter årsskiftet och sedan utvärderas.

– Har det fallit väl ut och medborgarna är nöjda så kan man införa det på bred front i hela Lunds kommun, säger Philip Sandberg.

Som återförsäljare till så kallad dna-märkning blir det naturligtvis intressant att följa resultaten från detta samverkansprojekt. Förhoppningsvis kommer denna situationella brottsprevention medföra att färre blir utsatta för intrång i sin bostad, något som förstås brukar upplevas som mer kränkande än andra tillgreppsbrott på grund av intrång i den privata sfären. Det har spekulerats i om det kommer utföras en nationell utrullning av denna typ av spårbara föremålsmärkning och resultaten från tidigare pilotområden blir förstås mycket intressanta.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

Pilotprojekt kan bli verklighet i Lund

Sydsvenskan om pilotprojekt i begränsat område

Inbrotten har minskat rejält i Staffanstorps kommun sedan projektet med DNA-märkning drog igång förra hösten. Därför föreslog Liberalerna i augusti att Lunds kommun skulle testa samma modell.

Sydsvenskan förklarar nu att tjänstemännen på kommunkontoret är positiva till ett projekt i begränsat område för att sedan ta beslut ifall det ska utföras på bred front i Lunds kommun.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA kan bli verklighet i Lund

Ökning av bildelsstölder – så kan du stärka ditt stöldskydd

Bildelsstölder innbär förstås kostnader utöver förlorad utrustning – ett bilinbrott kan även följas av förstörd elektronik och skada på bilen. Mestmotor.se berättar om en tydlig ökning av bildelsstölder jämfört med förra året.

Så skyddar du dig enligt Larmtjänst

 • Parkera din bil i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö.
 • Märk utsatta komponenter med märk-DNA och tydliggör detta på bilen. Detta kan ha en avskräckande effekt.
 • Använd larmsystem.
 • Laminerade rutor gör det svårare att ta sig in i bilen.

Mestmotor.se – Dramatisk ökning av bildelsstölder – 60% drabbar BMW-bilar

Ramirent förebygger maskinstölder med MärkDNA

Stölder från byggarbetsplatser

Stölder av maskiner, verktyg och utrustning från byggarbetsplatser är naturligtvis en kostsam historia som även innehåller indirekta kostnader exempelvis i form av utökad arbetstid. Produktionsbortfall, högre försäkringspremier och indirekta störningar nämns även som exempel i ett nytt pressmeddelande. SmartWater arbetar nu med Ramirent för att stöldskyddsmärka utrustning till byggarbetsplatser.

Indentifikation med standardutrustning

Som bekant detekteras så kallad DNA-märkning med UV-ficklampa som alltså lyser upp den flourescerande vätskan. UV-lampor tillhör polisens standardutrustning för att kontrollera äkthet på körkort och sedlar. I detta pressmeddelande nämns även hur spårningen utförs av misstänkt stöldgods – den unika koden i vätskan och märkpunkterna spåras i det internationella ägarregister som polismyndigheten har tillgång till.

Pressmeddelande

MyNewsDesk.com – Ramirent förebygger maskinstölder med Märk-DNA

Båstad blir så kallad DNA-kommun?

Staffanstorp har som bekant satt upp skyltar vid varje infart som upplyser om att området är stöldskyddsmärkt med MärkDNA och ett stort antal invånare har utfört föremålsmärkning inom hushållen. Helsingborgs Dagblad rapporterar att Båstad nu undersöker möjligheterna för ett liknande upplägg.

Runesson som ansvarar för den strategiska trygghetsplaneringen på Staffanstorps kommun kommenterar resultatet från Staffanstorp:

– Inbrotten har minskat med över 40 procent. Vi har haft två inbrott i fastigheter där det funnits märk-DNA under det gångna året, säger Patrik Runesson.

Båstads kommunalråd Bo Wendt kommenterar så kallad DNA-märkning på detta vis:

– Dels kommer det att ha en avskräckande effekt och dels blir det lättare att få tillbaka sakerna när de hittas

HD.se – DNA-kommun modellen för Båstad

SmartWater lanseras i grannländer

Norge och Finland

Utökad spårbarhet?

Som auktoriserade återförsäljare är vi på Swesecure naturligtvis mycket positiva till lansering i våra grannländer. Det finns orsaker att förvänta sig att upptäckten för stöldgods utökas till föremål som passerat Sveriges gränser och SmartWaters internationella databas möjliggör naturligtvis spårbarhet tillbaka till Sverige.

SmartWater Scandinavia finns att följa via Facebook här.

”SmartWater Tyverimerkning” erbjuds i Norge här.

Arvika Nyheter om skydd mot stöldbrott

Arvika Nyheter uppger att ett stöldvåg pågår av båtmotorer, verktyg, bildelar och inbrott västra Värmland. De uppger samtidigt ett antal goda tips för att skydda sin egendom.

Så kallad DNA-märkning nämns för skydd mot verktygsstölder i kombination med egen märkning med namn och telefonnummer.

– Det värsta av allt är nästan att godset går tillbaka till buset igen om ingen ägare hittas.

Vi önskar att från Swesecure tillägga att MärkDNA alltså kopplar föremål till ägare och tjuvar till brott. Istället för att stöldgods går tillbaka till den misstänkte brottslingen kan det alltså återföras till sin rättmätige ägare.

Övriga möjligheter till skydd av egendom

De nämner bland annat att bostadsinbrott och inbrott i källarförråd är vanliga under hösten och vintern. Till förrådsutrymmen rekommenderar de bra hänglås och att fundera över vad och hur man förvarar sina föremål.

Till bostadsinbrott framkommer bland annat dessa rekommendationer:

 • Grannsamverkan
 • Ta in post och tvätt hos varandra
 • Klippa gräsmattan eller parkera bil på varandras uppfarter
 • Lämna inte guld, smycken och kontanter framme synligt
 • Göm undan värdefullt gods på ovanliga ställen
 • Larm och kameraövervakning
 • Lås dörren året runt och tipsa Polisen
 • Var vaksam på främmande personer inom området och märk godset

Nwt.se – Stöldligor opererar i väst

SmartWater MärkDNA – instruktioner

SmartWater stöldskyddsmärkning

Detta är instruktioner från baksidan av ett Privatpaket och ger därför en sammanfattning av sådant som är bra att känna till innan du inleder din stöldskyddsmärkning.

MärkDNA - instruktionerSmartWater är enkelt att använda, följ dessa enkla steg:

 • Sätt upp dekaler och skyltar, se till att se sitter väl synligt
 • Läs igenom medföljande instruktioner innan stöldskyddsmärkningen påbörjas
 • Registrera er SmartWater-kod via registreringsformuläret eller på vår hemsida: http://www.smartwater.com/registration

SmartWaters tillverkning, laboratorium & internationella databas är godkänd av svenska Polisen och Nationellt Forensiskt Centrum (f.d. SKL)
Continue Reading →

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.