Archive by Author

Mest inbrottsdrabbade kommuner i Sverige?

Danderyd mest utsatt och Skånska kommuner bland de mest inbrottsdrabbade

Försäkringsbolaget If har gått ut med en sammanställning av antal inbrott utförda i jämförelse med antal bostäder. Flest inbrott per hushåll har under några år utförts i Danderyd – i övrigt är flera skånska kommuner oproportionerligt hårt utsatta.

If tipsar om att minska risken för inbrott på följande sätt:

 • Ha godkända lås på ytterdörrarna och lås fönster, balkong- och altandörrar om du bor i hus eller på markplan.
 • Märk dina värdesaker med MärkDNA och sätt upp de medföljande dekalerna på utsidan av bostaden, de har en avskräckande effekt.
 • Fotografera dina värdesaker med mobilen och skriv upp dem på en inventarielista.
 • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
 • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning och be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, lägga sina sopor i din soptunna etc.
 • Starta grannsamverkan i ditt område.

Sammanställningen visar alltså antalet bostadsinbrott i jämförelse med antal hushåll, något som ger en annan bild av utsattheten än vid uteslutande utförda bostadsinbrott där storstäderna ligger i topp. Skillnaden mellan kommuner blir anmärkningsvärd – de tio mest utsatta kommunerna i listan drabbas i det närmaste mer än dubbelt så ofta av bostadsinbrott än genomsnittskommunen. Tyvärr saknas information om Sveriges minst inbrottsdrabbade kommun till bättre grund för analys – vi hoppas kunna återkomma om detta.

MyNewsDesk – Skånska kommuner bland de värst inbrottsdrabbade

Ny mobilapp för grannsamverkan mot bostadsinbrott

Bostadsinbrotten nästan halverade i Kalmar 2016. Nya satsningar – bl.a. mobilapp för grannsamverkan

24 Kalmar meddlar att Kalmar kommun, Polisen och Länsförsäkringar kommer träffas för att prata om grannsamverkan. Det som verkar vara ett nytt inslag i kampen mot tillgreppsbrott är en svensktillverkad mobilapp för grannsamverkan och att underlätta kommunikation.

– Vi har en nystart där vi bland annat kommer att slå ett slag för kommunikationsplattformen Coyards som underlättar i kommunikationen mellan alla inblandade parter. Vi kommer även att prata om DNA-märkning och fördelarna med att märka sina föremål, säger Lotta Petersson, kommunpolis i Kalmar.

Vi har tidigare skrivit om en nyhet där en grannsamverkansgrupp använde den mer konventionella mobilappen ”WhattsApp” för kommunikation om oroligheter inom bostadsområdet. Nu har det alltså lanserats en svensktillverkad mobilapplikation i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner för just detta ändamål. Vi kanske behöver tillägga att detta inte är produktplacering eller samarbete – vi skriver gärna om när en del av näringslivet gör framsteg i kampen mot bostadsinbrott med ny teknik. Mer information om denna mobilapp finns på Coyards.se. Vi inväntar nu fler nyheter om denna metod för kommunikation inom grannsamverkansgrupper.

24 Kalmar – Så ska grannarna kunna stoppa tjuvarna

Så skyddar du hemmet under julen

If pressmeddelande

Försäkringsbolaget If lämnar tips för att skydda hemmet under juldagarna i ett nytt pressmeddelande.

Enkla knep som att be en granne som kommer att vara hemma i juldagarna ta in posten eller lägga sopor i soptunnan räcker långt. Bor man i hus kan man be grannen skotta utanför eller bara göra spår på uppfarten så att huset ser mer bebott ut.

De lämnar även generella tips för att hålla inbrottstjuven på avstånd:

 • Ha godkända lås på ytterdörrarna och lås fönster, balkong- och altandörrar om du bor i hus eller på markplan.
 • Lås dörren även när du är hemma.
 • Sätt belysning på timer. Kontrollerar du lamporna med en app? Tänd och släck då vid olika tider för att få bostaden att se mer bebodd ut.
 • Pensla märk-DNA på dina värdesaker och sätt upp de medföljande dekalerna där de syns väl.
  Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster, men lägg gärna fram kläder, böcker och tidningar så att det ser ut som att du är hemma.

Vi arbetar för tillfället med att sammanställa en guide för alla möjligheter att förstärka sitt inbrottskydd och hålla tjuven på avstånd. If nämner alltså möjligheten att styra belysning från mobiltelefonen och det framstår tveklöst som ett kostnadseffektivt sätt att vilseleda tjuven med ny teknik. Att använda mobilen i kampen mot inbrottstjuvar är sannolikt något som även innehåller potential utöver det som finns på marknaden idag med kameraövervakning och att styra belysning. Vi uppskattar detta tips som vi inte sett nämnas tidigare.

MyNewsDesk.com – Vartannat hem står tomt på julafton

Dna-märkning mot skoterstöld

Snöskotrar monteras ned efter stöld – märk delarna!

Lantbrukets affärstidning ATL.se har pratat med polissamordnare i Region Nord som förklarar att de inte ser stulna skotrar till försäljning. Slutsatsen är därför att stulna skotrar monteras ned där motorer, drivmattor och övriga delar säljs vidare.

Polisen uppmanar ägarna att använda märk-DNA på olika ställen i skotrarna. Då är delarna enkla att identifiera även efter att skotern slaktats.

Ofta stjäls skotrar från en gårdsplan och när den väl lastats på ett flak går stöldgodset obemärkt förbi i trafiken. ATL avslutar med ett enkelt råd – lås in maskinerna ordentligt.

ATL bjuder på en intressant artikel för skoterintresserade och skriver om vad du som skoterägare kan utföra för att skydda dig mot stöld. Skoter är naturligtvis ytterligare en tillhörighet som lämpar sig för spårbar stöldskyddsmärkning. Efter att en skoter monterats ned finns dna-märkningen kvar. Delarna kan spåras till sin rättmätige ägare samtidigt som gärningsmannen kan kopplas till brottet när stöldgods anträffas. Vårt Privatpaket passar till skotermärkning.

ATL.nu – Här stjäls flest terrängfordon

Så stoppar du tjuven under julen!

Metro delar med sig av 5 enkla knep

Tidningen Metro har pratat med Stockholmspolisens informatör Towe Hägg som förklarar att det handlar om att uppmärksamma grannar och be om hjälp under julresan ifall du åker iväg.

 • Lås dörrar och fönster. Är du bortrest så meddela dina grannar och be dem hålla ett extra öga öppet.
 • Ha utebelysning som tänds automatiskt och timer på lampor, radio och tv så att det ser ut och verkar som att huset är bebott.
 • Skyddar dig inte mot inbrott, men kan vara till hjälp om det trots allt skulle ske: fotografera värdesaker och spara kvitton – det underlättar kontakten med ditt försäkringsbolag.
 • Dna-märk värdeföremål, vilket görs med UV-ljus som inte går att se med blotta ögat. Du kan läsa mer om dna-märkning här.
 • Försöka att undvika att skriva på sociala medier eller på din blogg att du är bortrest och tala inte in det på telefonsvararen.

Vi tackar Metro och Polisen.se för tips inom inbrottsskyddande åtgärder och önskar en rejält god jul!

Metro.se – Så stoppar du tjuven i jul – fem enkla knep

Lomma kommun fortsätter kampen mot bostadsinbrott (Sydsvenskan)

Dna-märkning nästa steg

Grannsamverkan och punktinsatser från Polisen har visat sig mycket framgångsrikt inom kommunen och så kallad dna-märkning lanseras som en ytterligare åtgärd.

Kommunpolis i Lomma förklarar att inbrottstjuvar väljer sina hus.

Är folk nyfikna i området? Står det en bil på uppfarten? Är det tänt i huset? Finns det larm eller märk-DNA?

Säkerhetschefen i kommunen nämner även föremålsmärkningens inverkan på andrahandsmarknaden:

Många hälare lyser på stöldgods med uv-lampa, och om de hittar märk-DNA, så vill de inte ha grejerna, berättar Anders Åkesson, säkerhetschef i kommunen

Vi upplever att artikeln beskriver ett mycket sympatiskt möte mellan kommunpolis och medborgare. Gemenskap, punktinsatser och teknikens hjälp framstår som ett vägledande koncept inom brottsförebyggande åtgärder. Trevlig läsning och vi upplever det naturligtvis som goda nyheter i den fortsatta kampen mot stöldbrott!

Sydsvenskan.se – När bostadsinbrotten minskar, fortsätter lommaborna att mobilisera sig

24 Blekinge om hur du skyddar mot tillgreppsbrott

Polisen lämnar råd till kommuninvånarna

24 Blekinge förklarar att det sker en stor andel tillgreppsbrott inom Sölvesborg i jämförelse med kommunens storlek. Kommunen och polisen tecknade medborgarlöfte om samarbete inom bland annat grannsamverkan – två poliser var på plats och gav dessa råd för att skydda mot stölder och inbrott:

 • Du kan låsa din ytterdörr, både när du är hemma och när du lämnar ditt boende.
 • Tänd dina fönsterlampor och utomhusbelysning när det börjar skymma för att ge sken av att ditt hem är bevakat.
 • Håll reda på vilka som är dina grannar samt vilka det är som brukar cirkulera i ditt bostadsområde.
 • Meddela dina grannar om du åker iväg under en längre tid. Dina grannar kan då hjälpa till att hålla reda på ditt hem och tömma din brevlåda för att den ska signalerar att du är hemma.
 • DNA-märk dina värdesaker. DNA-märkning är ett syntetiskt lim som innehåller en DNA-kod. Limmet syns endbart i UV-belysning.

Vi vill även tillägga att fönsterlampor förstås kan kopplas till timer för att lysa under oregelbundna tider – och detsamma går förstås även att utföra med en radio som startar i köket. Intressanta tips i artikeln och glädjande med ett medborgarlöfte kring tillgreppsbrott i Sölvesborg!

24Blekinge.se – Polisen tipsar: Så skyddar du dig mot stöld och inbrott

”Sökes: kreativa förslag som avlastar polisen”

Krönika i Dagens Samhälle

Nuvarande polisstudent och före detta partisekreterare skriver en artikel om knepigheter med att styra prioriteringar inom Polisen. Politiska förslag om det som ska prioriteras inom polisen överskuggar det som ska prioriteras bort. Skribenten Wallner nämner områden som kan effektivisera Polisens arbete.

En krönika med riktigt tänkvärt innehåll från en skribent med erfarenhet inom politiken och samtidigt närmar sig arbete inom polisväsendet. En riktigt intressant artikel som naturligtvis även har relevans för bekämpning av stöld- och tillgreppsbrott. Så kallad dna-märkning nämns som en möjlighet för näringsliv att bistå med effektivisering av Polisens arbete. Dna-märkning underlättar som bekant arbetet med att härleda stöldgods och verkar samtidigt brottspreventivt enligt bl.a. samverkansprojekt som utförts. Vi glädjs av en insyn inom beslutsfattande och hur det påverkar prioriteringar inom Polisen – läsvärd krönika!

Dagenssamhälle.se – Sökes: kreativa förslag som avlastar polisen

Sydöstran om medborgarlöfte i Sölvesborg

Så ska stölder och inbrott minskas

Antalet tillgreppsbrott sjunker i landet men Sölvesborg sticker ut som en kommun med ovanligt många stöldbrott i jämförelse med kommunens storlek. Polisen gör nu satsningar för att minska stölderna i kommunen med ökad patrullering kring livsstilskriminella och starta fler grannsamverkansområden. Även att vidareutbilda de som redan finns inom grannsamverkan med så kallad dna-märkning.

– Det är ett stort bekymmer idag att vi inte kan härleda sakerna till ägaren, och då blir det svårt att bevisa att det är stulet. Dessutom är skyltar om att man har DNA-märkning hemma ett bra sätt att skrämma bort tjuvar på, säger Mats Hadartz, kommunpolis i Sölvesborg.

Även Sydöstran har nu alltså uppmärksammat medborgarlöftet för att jobba mer aktivt mot stölder och inbrott. Vi önskar tillägga att så kallad dna-märkning även möjliggör att återlämna föremål till sin rätte ägare istället för att behöva återlämnas till den som misstänkt stulit godset – på så vis går värdeföremål alltså inte tillbaka till ”buset” och den kriminella verksamheten. Att det hjälper i bevisningen är naturligtvis mycket positivt. I övrigt också en glädjande rapportering om brottsförebyggande åtgärder och medborgarlöften ser ut att sprida sig till fler kommuner.

Sydöstran – Så ska stölder och inbrott i Sölvesborg minskas

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.