MärkDNA Staffanstorp

Liberalerna i Lund föreslår så kallad DNA-märkning

Efter att bostadsinbrotten och bilinbrotten minskat i Staffanstorps kommun föreslår Liberalerna i Lund att kommunen ska följa efter och införa samma modell.

– Jag upplever att många medborgare är oroliga för inbrott, inte minst under semestern, och att det finns en känsla av att det inte görs tillräckligt. Då måste vi ta det på allvar och inte sitta med armarna i kors, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).

Sydsvenskan.se – L vill ha DNA-märkning för att minska inbrotten

Målet i Staffanstorp uppnått

Inbrottsskydd MärkDNA StaffanstorpSydsvenskan skriver under rubriken ”Antalet inbrott har minskat med trettio procent i Staffanstorp” att satsningen verkar ha gett bra resultat. Utvärderingen återstår.

För att utvärdera projektet har man nu skickat ut en enkät till slumpvis utvalda hushåll bland de som medverkat. Svaren från enkäten ska sedan skickas till Stockholms universitets kriminologiska institution, som har fått i uppgift av Brottsförebyggande rådet att utvärdera projektet.

Sydsvenskan.se – Antalet inbrott har minskat med trettio procent i Staffanstorp

Inbrotten minskar i Staffanstorps kommun

Staffanstorp MärkDNA

Målet är som bekant att minska stölder och inbrott med 30% inom kommunen. Nu finns lite mer information om resultatet av detta brottsförebyggande samverkansprojekt med MärkDNA.

– I slutet av förra året minskade bostadsinbrott och inbrottsförsök med 13 procent och i år har minskningen fortsatt upp till 43 procent jämfört med förra året. Bilinbrotten har sjunkit med hela 52 procent.

Vi följer resultaten med spänning och inväntar den slutgiltiga utvärderingen.

Staffanstorp.se – Inbrotten minskar i Staffanstorps kommun

E.ON stöldmärker kablar (Sydsvenskan)

O.ON har alltså inlett sitt arbete med att stöldskyddsmärka all koppar inom elbolagets nätstationer. Sydsvenskan beskriver en tidigare kopparstöld på 380 kilo jordledning som innebar ett stort antal elkunder utan ström:

Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Att E.ON börjar intressera sig för så kallad DNA-märkning beror på kostnaderna och fler stölder i nätstationer:

– Det finns en ökad aktivitet i södra Sverige, säger Kristofer Heimby på Eon.

Artikeln behandlar till viss del även nuvarande resultat från det pågående samverkansprojektet med så kallad DNA-märkning i Staffanstorps kommun. Projektledare för Staffanstorpsprojektet beskriver en månad med betydligt färre bostadsinbrott:

– Under mars månad hade vi ett bostadsinbrott i kommunen totalt. Motsvarande period förra året hade vi ett tiotal inbrott, säger Patrik Runesson, projektledare för DNA-märkningen i Staffanstorp.

Sydsvenskan.se – Eon stöldmärker kablar.

Samtliga polisbilar i Skåne utrustade för detektering

Artikel i Sydsvenskan om att alla polisbilar i Skåne nu är utrustade med UV-lampor för att kunna spåra stöldgods. Trygghetssamordnare i Staffanstorps kommun lämnar även viss information om resultatet från samverkansprojektet i kommunen med så kallad DNA-märkning:

– Målet är att minska antalet inbrott med 30 procent. Och just nu verkar vi ligga bra till för att nå målet, säger Patrik Runesson

Sydsvenskan.se – Nu kan alla polisbilar spåra DNA-märkning.

Osynligt lack ska avslöja inbrottstjuvarna

Sydsvenskan skriver om det nya Staffanstorpsprojektet med MärkDNA.

Staffanstorp blir startskottet för projektet, som sedan ska rullas ut i resten av landet.

Här tillåter vi oss att rätta Sydsvenskan – en nationell utrullning är inte beslutat i dagsläget. Men mycket roligt att de uppmärksammar detta projekt.

– Polisen kan förhoppningsvis klara upp fler brott, och den upplevda tryggheten öka, säger Patrik Runesson.

Sydsvenskan – Osynligt lack ska avslöja inbrottstjuvarna

 

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.