Sydöstran om medborgarlöfte i Sölvesborg

Så ska stölder och inbrott minskas

Antalet tillgreppsbrott sjunker i landet men Sölvesborg sticker ut som en kommun med ovanligt många stöldbrott i jämförelse med kommunens storlek. Polisen gör nu satsningar för att minska stölderna i kommunen med ökad patrullering kring livsstilskriminella och starta fler grannsamverkansområden. Även att vidareutbilda de som redan finns inom grannsamverkan med så kallad dna-märkning.

– Det är ett stort bekymmer idag att vi inte kan härleda sakerna till ägaren, och då blir det svårt att bevisa att det är stulet. Dessutom är skyltar om att man har DNA-märkning hemma ett bra sätt att skrämma bort tjuvar på, säger Mats Hadartz, kommunpolis i Sölvesborg.

Även Sydöstran har nu alltså uppmärksammat medborgarlöftet för att jobba mer aktivt mot stölder och inbrott. Vi önskar tillägga att så kallad dna-märkning även möjliggör att återlämna föremål till sin rätte ägare istället för att behöva återlämnas till den som misstänkt stulit godset – på så vis går värdeföremål alltså inte tillbaka till ”buset” och den kriminella verksamheten. Att det hjälper i bevisningen är naturligtvis mycket positivt. I övrigt också en glädjande rapportering om brottsförebyggande åtgärder och medborgarlöften ser ut att sprida sig till fler kommuner.

Sydöstran – Så ska stölder och inbrott i Sölvesborg minskas