Dna-märkning mot skoterstöld

Snöskotrar monteras ned efter stöld – märk delarna!

Lantbrukets affärstidning ATL.se har pratat med polissamordnare i Region Nord som förklarar att de inte ser stulna skotrar till försäljning. Slutsatsen är därför att stulna skotrar monteras ned där motorer, drivmattor och övriga delar säljs vidare.

Polisen uppmanar ägarna att använda märk-DNA på olika ställen i skotrarna. Då är delarna enkla att identifiera även efter att skotern slaktats.

Ofta stjäls skotrar från en gårdsplan och när den väl lastats på ett flak går stöldgodset obemärkt förbi i trafiken. ATL avslutar med ett enkelt råd – lås in maskinerna ordentligt.

ATL bjuder på en intressant artikel för skoterintresserade och skriver om vad du som skoterägare kan utföra för att skydda dig mot stöld. Skoter är naturligtvis ytterligare en tillhörighet som lämpar sig för spårbar stöldskyddsmärkning. Efter att en skoter monterats ned finns dna-märkningen kvar. Delarna kan spåras till sin rättmätige ägare samtidigt som gärningsmannen kan kopplas till brottet när stöldgods anträffas. Vårt Privatpaket passar till skotermärkning.

ATL.nu – Här stjäls flest terrängfordon