SVT om så kallad ”DNA-märkning”

Nyhetsinslag om utvärderingen av MärkDNA från Malmö Högskola.

Dna-märkning av ägodelar minskar risken för inbrott

SVT.se har även en utförlig artikel om stöldskyddsmärkning med MärkDNA och situationell brottsprevention.

Situationell brottsprevention

Grannsamverkan är ett annat exempel på situationell brottsprevention liksom att stöldskyddsmärkning av ägodelar, till exempel genom märk-DNA.

Till skillnad från social brottsprevention som handlar om mer långsiktiga åtgärder, till exempel insatser för barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller att förändra kriminella beteenden, innebär alltså situationell brottsprevention att man med mer eller mindre enkla och konkreta åtgärder försöker förhindra eller försvåra för människor att begå brott.

SVT.se – Dna-märkning av ägodelar minskar risken för inbrott.