”Sökes: kreativa förslag som avlastar polisen”

Krönika i Dagens Samhälle

Nuvarande polisstudent och före detta partisekreterare skriver en artikel om knepigheter med att styra prioriteringar inom Polisen. Politiska förslag om det som ska prioriteras inom polisen överskuggar det som ska prioriteras bort. Skribenten Wallner nämner områden som kan effektivisera Polisens arbete.

En krönika med riktigt tänkvärt innehåll från en skribent med erfarenhet inom politiken och samtidigt närmar sig arbete inom polisväsendet. En riktigt intressant artikel som naturligtvis även har relevans för bekämpning av stöld- och tillgreppsbrott. Så kallad dna-märkning nämns som en möjlighet för näringsliv att bistå med effektivisering av Polisens arbete. Dna-märkning underlättar som bekant arbetet med att härleda stöldgods och verkar samtidigt brottspreventivt enligt bl.a. samverkansprojekt som utförts. Vi glädjs av en insyn inom beslutsfattande och hur det påverkar prioriteringar inom Polisen – läsvärd krönika!

Dagenssamhälle.se – Sökes: kreativa förslag som avlastar polisen