Nyhetsmorgon – uppföljning

Verkan från pilotprojektet med märkDNA – fortfarande pågående projekt vid sändning. Det framkommer även att BMW och Volkswagen märker sina bilar innan leverans till kund.