MärkDNA Lund

Så kallad dna-märkning till pilotområden i Lund

Södra Sandby och Genarp valts ut

Sydsvenskan berättar att Lunds brottsförebyggande råd fick i uppgift att besluta om områden för pilotprojekt med så kallad dna-märkning.

Bakgrunden är ett förslag från Liberalerna att testa DNA-märkning i Lunds kommun. Inspirationen kom bland annat från Staffanstorp, där både bostadsinbrott och bilinbrott minskat rejält sedan kommunen och polisen började satsa på märk-DNA.

Projektet kommer att inledas efter årsskiftet och sedan utvärderas.

– Har det fallit väl ut och medborgarna är nöjda så kan man införa det på bred front i hela Lunds kommun, säger Philip Sandberg.

Som återförsäljare till så kallad dna-märkning blir det naturligtvis intressant att följa resultaten från detta samverkansprojekt. Förhoppningsvis kommer denna situationella brottsprevention medföra att färre blir utsatta för intrång i sin bostad, något som förstås brukar upplevas som mer kränkande än andra tillgreppsbrott på grund av intrång i den privata sfären. Det har spekulerats i om det kommer utföras en nationell utrullning av denna typ av spårbara föremålsmärkning och resultaten från tidigare pilotområden blir förstås mycket intressanta.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA i Södra Sandby och Genarp

Pilotprojekt kan bli verklighet i Lund

Sydsvenskan om pilotprojekt i begränsat område

Inbrotten har minskat rejält i Staffanstorps kommun sedan projektet med DNA-märkning drog igång förra hösten. Därför föreslog Liberalerna i augusti att Lunds kommun skulle testa samma modell.

Sydsvenskan förklarar nu att tjänstemännen på kommunkontoret är positiva till ett projekt i begränsat område för att sedan ta beslut ifall det ska utföras på bred front i Lunds kommun.

Sydsvenskan.se – Pilotprojekt med märk-DNA kan bli verklighet i Lund

Liberalerna i Lund föreslår så kallad DNA-märkning

Efter att bostadsinbrotten och bilinbrotten minskat i Staffanstorps kommun föreslår Liberalerna i Lund att kommunen ska följa efter och införa samma modell.

– Jag upplever att många medborgare är oroliga för inbrott, inte minst under semestern, och att det finns en känsla av att det inte görs tillräckligt. Då måste vi ta det på allvar och inte sitta med armarna i kors, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).

Sydsvenskan.se – L vill ha DNA-märkning för att minska inbrotten

DNA-butiken nyhetsbrev

Fri frakt-kod i ditt välkomstmeddelande.