Utrullning av SmartWater i London

Metropolitan Police och SmartWater

MetTrace SmartWater Project

Världens största utrullning av så kallad DNA-märkning påbörjades 2015 i London och beräknas kunna förhindra över 7000 inbrott. Det skulle innebära nästan fem miljoner pund minskade utgifter för Metropolitan Police, en siffra som inräknar 140 000 arbetade polistimmar1. MetTrace SmartWater Projekt kommer att pågå till 2018 med utdelning av märkningskit till utvalda områden utefter analys från inbrottstatistik2. En sjundedel av alla hem i London kommer på så vis vara utrustade med SmartWaters spårbara stöldskyddsmärkning.

Continue Reading →