Lomma kommun fortsätter kampen mot bostadsinbrott (Sydsvenskan)

Dna-märkning nästa steg

Grannsamverkan och punktinsatser från Polisen har visat sig mycket framgångsrikt inom kommunen och så kallad dna-märkning lanseras som en ytterligare åtgärd.

Kommunpolis i Lomma förklarar att inbrottstjuvar väljer sina hus.

Är folk nyfikna i området? Står det en bil på uppfarten? Är det tänt i huset? Finns det larm eller märk-DNA?

Säkerhetschefen i kommunen nämner även föremålsmärkningens inverkan på andrahandsmarknaden:

Många hälare lyser på stöldgods med uv-lampa, och om de hittar märk-DNA, så vill de inte ha grejerna, berättar Anders Åkesson, säkerhetschef i kommunen

Vi upplever att artikeln beskriver ett mycket sympatiskt möte mellan kommunpolis och medborgare. Gemenskap, punktinsatser och teknikens hjälp framstår som ett vägledande koncept inom brottsförebyggande åtgärder. Trevlig läsning och vi upplever det naturligtvis som goda nyheter i den fortsatta kampen mot stöldbrott!

Sydsvenskan.se – När bostadsinbrotten minskar, fortsätter lommaborna att mobilisera sig