Fastighetsägarfrukost MärkDNA

Genomgång av grannsamverkan för hyregästföreningar, grannsamverkansgrupper m.m.