MärkDNA på Efterlyst

Efterlyst visar en simulering av möjligheten som kommer finnas att med mikroskop identifiera ägaren till föremål direkt vid gripande. Kanske är det något som kommer fortsätta växa? En tanke jag hade bara. Det ska tilläggas att polisen idag inte har utrustat sig med mikroskop bland patrullerande polisbilar. Däremot har polisen utrustat sig med UV-lampor för detektering.

Mikropunkter ingår alltså till SmartWater MärkDNA som på så vis möjliggör till snabbare identifiering.