Båstad blir så kallad DNA-kommun?

Staffanstorp har som bekant satt upp skyltar vid varje infart som upplyser om att området är stöldskyddsmärkt med MärkDNA och ett stort antal invånare har utfört föremålsmärkning inom hushållen. Helsingborgs Dagblad rapporterar att Båstad nu undersöker möjligheterna för ett liknande upplägg.

Runesson som ansvarar för den strategiska trygghetsplaneringen på Staffanstorps kommun kommenterar resultatet från Staffanstorp:

– Inbrotten har minskat med över 40 procent. Vi har haft två inbrott i fastigheter där det funnits märk-DNA under det gångna året, säger Patrik Runesson.

Båstads kommunalråd Bo Wendt kommenterar så kallad DNA-märkning på detta vis:

– Dels kommer det att ha en avskräckande effekt och dels blir det lättare att få tillbaka sakerna när de hittas

HD.se – DNA-kommun modellen för Båstad