Dna-märkning ett redskap för Polisen

Stöldsgods kan återlämnas till ägare istället till den som misstänkt stulit godset

SVT Nyheter Jönköping i kontakt med polisen

SVT Nyheter Jönköping tar upp problematiken med att identifiera stöldgods och hur så kallad dna-märkning är ett hjälpmedel för polisen. Innehåll i video – textformat:

– Vi får in väldigt mycket stöldgods men som vi tyvärr inte kan hitta någon ägare till av olika anledningar. Kontentan blir att vi många gånger får lämna tillbaka det till den som vi tror har stulit det.

Om så kallad DNA-märkning skulle öka tror Polisen att fler skulle få tillbaka stöldgods. Märkningen går till så att man köper en flaska med vätska som innehåller en unik dna-kod som penslas på föremålet och är i stort sett omöjlig att få bort. När Polisen får in misstänkt stöldgods lyser de det med UV-ljus. Finns dna-märkning upptäcks denna. Ägaren kan sedan spåras i ett register där denne registrerat sin unika dna-kod.

– Det är vissa orter i Sverige där man varit väldigt aktiv och fått många att märka det här och det fungerar. Det fungerar riktigt, riktigt bra. Dessutom så märker man ju ut på sitt hus och man märker även godset som man då har applicerat den här vätskan på. Den är märkt och det i sig skyddar, det här vill inte tjuven ha alltså.

En oberoende utvärdering som Malmö Högskola har gjort visar att inbrotten i ett försöksområde i Stockholm minskade med hela 50 procent sedan dna-märkning infördes där. Om märkning på till exempel skoldatorer eller stora byggföretags verktyg skulle kunna underlätta för Polisen.

– Har man en sådan här märkning på den, som man kan ha även på ett sådant här byggverktyg utan att det försvinner, så hade det underlättat väldigt mycket för Polisen.

SVT.se – Utökad DNA-märkning en hjälp för polisen

I Örebro kommun märktes 14 000 elevdatorer med DNA-märkning och de har bara haft två stöldincidenter sedan dess. Olskrokens bangård i Göteborg hade tidigare stora problem med kopparstölder. Sedan de DNA-märkte för drygt två år sedan har de inte haft en enda.